UA-155605719-1

Nối nhanh WT-4120

WT-4120 Van hẹn giờ bằng tay,
loại van 2 cửa, 1 lần đóng hoặc
mở trong vòng 2 giờ, cửa vào ren
trong D20mm, cửa ra ren ngoài
D20mm, bằng nhựa, dùng trong
nông nghiệp, hiệu Aquamate,

zalo
mess