UA-155605719-1

Nối nhanh W-3170

W-3170 Cút nối 2 đầu kết nối
với ống mềm làm vườn 14mm,
chất liệu bằng nhựa. , hiệu
aquamate, mới 100%.

zalo
mess