UA-155605719-1

Nối nhanh W-GH-400S

W-GH-400S bộ Cút nối nhanh ,
bằng nhựa, D12mm, dùng kết nối
giữa ống mềm và thiết bị phun
tưới nông nghiệp

zalo
mess