UA-155605719-1

Nối nhanh W-GH-600S

W-GH-600S bộ Cút nối nhanh ,
bằng nhựa, D19mm, dùng kết nối
giữa ống mềm và thiết bị phun
tưới nông nghiệp,

zalo
mess