UA-155605719-1

Nối nhanh W-3175

W-3175 Cút nối 2 đầu chuyển bậc
nối giữa 2 ống mềm làm vười
14mm và 19mm, , hiệu aquamate,
mới 100%.

zalo
mess