UA-155605719-1

Nối nhanh W-3250

W-3250 Cút nối, bằng nhựa, 1
đầu nối nhanh âm, 1 đầu kết nối
với ống mềm làm vườn 19mm, ,
hiệu aquamate, mới 100%.

zalo
mess