UA-155605719-1

Nối nhanh W-3400

W-3400 Cút nối 1 đầu ren trong
27mm 1 đầu kết nối với ống mềm
làm vườn 14mm, chất liệu bằng
nhựa.

zalo
mess