UA-155605719-1

Nối nhanh W-3133J

W-3133J Cút nối 1 đầu nối nhanh
âm, 1 đầu kết nối với ống mền
làm vườn 8.5mm, chất liệu bằng
nhựa

zalo
mess