UA-155605719-1

Nối nhanh W-3380

W-3380 Cút nối 1đầu ren ngoài
27mm 1 đầu kết nối với ống mềm
làm vườn 14mm, chất liệu bằng
nhựa.

zalo
mess