UA-155605719-1

Nối nhanh W-3180

W-3180 Cút nối, bằng nhựa, 1
đầu nối nhanh âm, 1 đầu kết nối
với ống mềm làm vườn 19mm,
hiệu aquamate, mới 100%.

zalo
mess