UA-155605719-1

Nối nhanh W-3160

W-3160 Cút nối bằng nhựa, một
đầu nối nhanh có stop, 1 đầu ren
trong 27mm, dùng làm họng nước
chờ sẵn, hiệu aquamate, mới
100%.

zalo
mess