UA-155605719-1

Nối nhanh W-3140

W-3140 Cút nối, bằng nhựa, 1
đầu nối nhanh âm, 1 đầu kết nối
với ống mềm làm vườn 14mm, có
STOP

zalo
mess