UA-155605719-1

Nối nhanh W-3380A1

W-3380A1 Cút nối 1đầu ren
ngoài 34 mm 1 đầu kết nối với
ống mềm làm vườn 25mm, chất
liệu bằng nhựa.

zalo
mess