UA-155605719-1

Nối nhanh W-3092

W-3092 Cút nối 1 đầu ren ngoài
21mm, 1 đầu nối nhanh dương
9mm, chất liệu bằng nhựa

zalo
mess