UA-155605719-1

Nối nhanh W-3270

W-3270 Van nhiều cửa,1cửa vào
ren trong D20mm, 2 cửa ra độc
lập nối nhanh D9mm, chất liệu
bằng nhựa.

zalo
mess