UA-155605719-1

Nối nhanh W-3370

W-3370 Cút chuyển đổi nước từ
đầu ra của vòi nước không ren với
ống mềm 14mm bằng cách xiết cổ
dê và nối nhanh, mềm, bằng nhựa,
hiệu aquamate, mới 100%.

zalo
mess