UA-155605719-1

Béc tưới DKSC22 phi 27 - 2 Nút đồng

Béc tưới cây cánh đập phi 27 nút đồng

béc tưới cánh đập 2 nút đồng

Bán kính phun: 9 - 13m
Áp suất: 0.7 - 4.0 kg/cm2
Hình vòng quay: Cánh đập hai tia xoay tròn.
Lưu lượng: 1.0 - 1.5 m3/giờ
Độ phủ: 90%
Độ sử dụng: 3 - 5 năm
Ứng dụng: Hệ thống tưới cà phê, tưới hồ tiêutưới tự động cây ăn quả có múi...

béc tưới cánh đập 2 nút đồng

zalo
mess