UA-155605719-1

Béc tưới cây cánh đập phi 34, 4 tia - VAN 4-34

Béc tưới cây cánh đập 4 tia phi 34

Béc tưới cây cánh đập 4 tia phi 34.

Mã hàng: VAN 4-34
Bán kính phun: 12 - 20m
Lưu lượng: 3 - 5m3/h
Áp suất: 2.0 - 4.0 bar

Thùng: 50cái
Máy bơm 2HP: mỗi lần tưới được 4- 6 béc
Ứng dụng: Hệ thống tưới mọi cây trồng, đặc biệt tưới tự động cây ăn quả các loại và cây công nghiệp như Mía, cà phê, hồ tiêu...

zalo
mess