UA-155605719-1

Súng tưới cà phê VAN76-50PY2H

Súng tưới cà phê VAN76_50PY2H

Súng tưới cà phê VAN76_50PY2H

Súng tưới cà phê VAN76_50PY2H

Súng tưới cà phê VAN76_50PY2H

Thông số kỹ thuật:
Họng vào: 2 -1/2" (76mm)
Đường kính họng phun: 18.0 x 5.5 mm 
Áp suất: 4 - 7 bar
Lưu lượng: 24.97 - 27.89m3/h - Máy bơm: >7kw. Thùng: 5 cây
Bán kính ( radius): 33 - 38 m 
Lượng nước thấm đất: 6.49 - 6.15mm/h
Ứng dụng: Tưới cà phê, tưới hồ tiêu, tưới cánh đồng cỏ, tưới mía di động với diện tích lớn.

Súng tưới cà phê VAN76_50PY2H

Súng tưới cà phê VAN76_50PY2H