UA-155605719-1

Dây phun mưa 34 con Nai trắng - Đài Loan

Dây tưới phun mưa phi 34 của DEAR DEER - Đài Loan, ứng dụng tưới cho nhiều loại cây trồng như Tưới Hồ Tiêu, thanh long, tưới cây ăn quả, rau màu các loại...

DÂY TƯỚI PHUN MƯA PHI 34 CON NAI - ĐÀI LOAN

day tuoi phun mua phi 34 con nai vang

Áp suất phun: 0.4 - 0.7 bar
Đường kính dây tưới: 34mm
Khoảng cách lỗ phun: một hàng 3 lỗ, hàng lỗ này cách hàng lỗ 18cm

Cuộn dài: 100m
Hình thức: tia nước phun qua từng lỗ nhỏ
Lưu lượng: 5-7.5m3/h

Độ phủ: 99%. Ứng dụng: Tưới rau màu, cây ăn trái, tưới hồ tiêu, tưới cà phê, tưới phun sương, tưới dưa hấu...

Dây tưới phun mưa phi 34 Con Nai - Đài Loan

Dây tưới phun mưa phi 34 Con Nai - Đài Loan

Dây tưới phun mưa phi 34 Con Nai - Đài Loan

Dây tưới phun mưa phi 34 Con Nai - Đài Loan

 

zalo
mess