UA-155605719-1

Ống cứu hỏa trắng – Loại Dày

ỐNG CỨU HỎA TRẮNG- DÙNG TRONG DẪN NƯỚC XẢ, PCCC, DẪN NƯỚC TƯỚI.
Quy cách: Ống tốt dày – hàng CHT -RD
Màu sắc: Ngoài trắng trong đen
Kích thước: Đa dạng
– phi 40, cuộn 20m
– phi 50, cuộn 20m
– phi 60, cuộn 20m
– phi 80, cuộn 20m
– phi 100, cuộn 20m
Ứng dụng: Tải nước PCCC, xả nước môi trường, xả nước, dẫn nước ao tôm, đìa tôm, đầm tôm, vuông tôm, dùng trong cấp thoát nước, tưới cánh đồng mía, tưới cà phê, tưới tự động cây xanh.

zalo
mess