UA-155605719-1

Dây phun mưa 34 Sanfu - Đài Loan

1₫

Dây tưới phun mưa phi 34 của Đài Loan, ứng dụng tưới cho nhiều loại cây trồng như Tưới Hồ Tiêu, thanh long, tưới cây ăn quả, rau màu các loại...

 

Dây tưới phun sương, dây tưới phun mưa, tưới hồ tiêu Đài Loan

Dây tưới phun sương, dây tưới phun mưa, tưới hồ tiêu Đài Loan

Áp suất phun: 0.6-1.6 bar
Đường kính dây tưới: 34mm
Khoảng cách lỗ phun: một hàng 3 lỗ, hàng lỗ này cách hàng lỗ 20cm
Hình thức: tia nước phun qua từng lỗ nhỏ
Lưu lượng: 5-7.5m3/h, cuộn dài 100m.

Độ phủ: 99%. Thời gian sử dụng: 3 - 5 năm. Ứng dụng: Tưới rau màu, cây ăn trái, tưới hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả các loại... 

Dây tưới phun mưa Sanfu Đài Loan phi 34