UA-155605719-1

Ống cứu hỏa trắng – Loại mỏng

ỐNG CỨU HỎA TRẮNG- DÙNG TRONG DẪN NƯỚC XẢ, NƯỚC TƯỚI.
Quy cách: Ống mỏng – hàng CHT -RT
Màu sắc: Màu trắng
Kích thước: Đa dạng
– phi 40, cuộn 20m
– phi 50, cuộn 20m
– phi 60, cuộn 20m
– phi 80, cuộn 20m
– phi 100, cuộn 20m
Ứng dụng: Tải nước môi trường, xả nước, dẫn nước ao tôm, đìa tôm, đầm tôm, vuông tôm, dùng trong cấp thoát nước, tưới cánh đồng mía, tưới cà phê, tưới tự động cây xanh.

zalo
mess