UA-155605719-1

Nối nhanh W-3280

W-3280 Cút nối thay đổi, mở
rộng nhanh chóng gữa 3 ống mềm
làm vườn, bằng nhựa, đường kính
9mm.

zalo
mess