UA-155605719-1

Bộ lọc nước - Tưới nhỏ giọt - Azud - Tây Ban Nha

Hệ thống lọc của Azud - Tây Ban Nha, đa dạng đủ loại lọc đĩa.

 

Hệ thống lọc đĩa của Azud - Tây Ban Nha.

Lọc 2'' lớn (100 Micron 2NR Modular 300 30m3/H)

Lọc 3'' (130 Micron 3NR Modular 300 50m3/H)

Lọc 4'' ( 100 Micron 4NB Modular 300 80m3/H)

Lọc 2'' nhỏ (130 Micron 2" BSP Modular 100 25 m3/H)

 Lọc 2'' trung bình

Lọc 1"

Lọc Helix - 3'' - 50m3/h - tự động

zalo
mess